Om CESIS

CESIS grundades 2004 med huvudsakligen privata medel. CESIS ligger bland topp 5 % av forskningscenter som är fokuserade på innovationsforskning. Förutom forskning så organiserar vi workshops om internationalisering.

Läs vidare

"Research is creating new knowledge."                                 - Neil Armstrong

Nyheter

Visa alla

Intervju

Pontus Holgersson om innovationer   Pontus Holgersson är grundare och VD för låneförmedlaren Consector. Företaget grundades 2014 och lanserade då Sveriges första fullsortimentbutik för lån. Consector erbjuder privatpersoner en möjlighet att upphandla alla sina lån mellan flera banker. Målet är att förbättra möjligheten för konsumenter att få bättre lånevillkor. Consector erbjuder en innovativ lösning där […]

Läs vidare

Sverige lämnar nu över ordförandeskapsklubban till Spanien

Den sista juni avslutas Sverige sitt ordförandeskap för det internationella innovationsnätverket Eureka och lämnar över ordförandeskapsklubban till Spanien. Förutom sina tre huvudprioriteringar har Eureka utvecklat och lanserat verktyget Global Stars som ger nätverket och dess deltagande företag ett standardiserat ramverk som hjälper dem att hantera utmaningar som de ofta möter när de tar sig an […]

Läs vidare

Upphandlingsmyndigheten och Vinnova ar träffat en överenskommelse

Överenskommelsen handlar om ett samarbete om innovationsupphandling med syfte att upphandlande myndigheter på ett effektivt sätt ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet. Samarbetet handlar även om att stödja innovations- och utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet. Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ge stöd, vägledning och information om alla aspekter av innovationsupphandling. Vinnova informerar om finansieringsmöjligheter […]

Läs vidare

OECD föreslår förändringar i sveriges innovationspolitik

OECD har lämnat en översyn till regeringen av dess innovationspolitik. Organisationen föreslår större satsning på strategiska innovationsprogram samt ökad samordning mellan olika departiment och myndigheter. Detta är en uppföljning av den översyn som de gjorde 2011-2012 av den svenska innovationspolitiken. Några av de viktigaste punkterna som OECD kom fram till var: Ökade förutsättningar för strategiskt […]

Läs vidare

Regeringen bör lägga en särskild innovationspolitisk proposition

Det finns ingen tvekan om att nytänkande behövs och nu finns det en unik chans i och med bildandet av Stefan Löfvens innovationsråd (NIR) . NIR med Stefan Löfven som ordförande har som uppgift att ge råd åt statsministern och regeringen. Den viktigaste källan till tillväxt är innovation och Sverige har inte haft tillväxt i […]

Läs vidare