FORSKNING

Vårat syfte

Syftet med CESIS forskning är att formulera innovationssystem (IS) strategi på ett sådant sätt att det möjliggör kontrollerade systematiska empiriska kvantitativa analyser, från vilken innovationspolitiska beslutsstöd kan utformas. Därigenom svarar CESIS på en övergripande efterfrågan på kvantitativa åtgärder i IS analyser och för forskning som producerar kunskap som kan ge nya perspektiv på utvecklingen av innovationspolitik på olika nivåer.

CESIS antar en strategi för innovationssystemsforskning som innefattar systematiska analyser av dynamiska ömsesidiga beroenden i utvecklingen av företag, industrier, interaktionsnätverk och institutionell miljöer. Den forskningsagendan bygger på nätverks formuleringar där ett innovationssystem kan avbildas som en uppsättning nätverkslager, där länkar på varje skikt är framstående när det gäller hållbarhet, innehåll, typer av information och typ av interaktion.

Fokus

CESIS fokusfrågor avser sektorn innovationssystem, internationella nätverk och innovativa små och medelstora företag, och berör 4 arbetsområden.

Arbetsområdet 1: Dynamiken hos företagens innovationsarbete - strategier, resursbaser och evolution

I både tillverkning och tjänstesektorn kan vi konstatera att en stor del av företag inte allokerar resurser till FoU och liknande innovationssatsningar och att en annan grupp träder in med innovationsverksamhet ibland. Endast ett mindre antal företag spenderar resurser på innovation ständigt under längre tidsperioder. Detta arbetsområdet bygger på teoretiska byggstenarna i evolutionära ekonomi och bedömer dynamiken i företagens innovationsarbete. Forskningen avser policy som syftar till för att stödja övergången av företag till alternativa innovationsstrategier med långsiktiga FoU åtaganden och utveckla och omstrukturera innovationsnätverk av företag. Arbetsområdet kommer att leverera kunskap om hur företag utvecklar resursbaser över tiden, och den roll som FoU och nättillgångar (länkar, noder och deras attribut) i dessa processer.

Arbetsområdet 2 : Internationella nätverk , exportutveckling och innovation för företag och sektor grupperade företag.

Arbetsområdet 3 : Rollen av kunskapsintensiva tjänstesektorer i innovationsnätverk

Arbetsområdet 4 : nätverk för entreprenörskap och innovation