Regeringen bör lägga en särskild innovationspolitisk proposition

  • Andreas
  • 11 Maj 2015
  •   Kommentarer inaktiverade för Regeringen bör lägga en särskild innovationspolitisk proposition

Det finns ingen tvekan om att nytänkande behövs och nu finns det en unik chans i och med bildandet av Stefan Löfvens innovationsråd (NIR) .
NIR med Stefan Löfven som ordförande har som uppgift att ge råd åt statsministern och regeringen. Den viktigaste källan till tillväxt är innovation och Sverige har inte haft tillväxt i arbetsproduktiviteten sedan 2007.
Därför krävs det en bredare debatt inom ämnet. Tidigare har en linjär syn på innovationspolitik brukats där innovationer behandlas sporadisk och som direkt följd av att forskningsresultat leder till innovationer som i sin tur leder till jobbtillväxt. Den internationella innovationsforskningen förkastade helt den linjära synen på 1990-talet. Den ersattes av en ansats som betonar att innovationer sker i ”innovationssystem”, där många olika aktiviteter påverkar innovationsprocesser.