LÄNKAR

Här följer några användbara länkar för att få mer information om innovationsarbete i Sverige.

KTH innovation: hjälper forskare och studenter på KTH att kommersialisera sina forskningsresultat och affärsidéer.