OECD föreslår förändringar i sveriges innovationspolitik

  • Andreas
  • 28 Dec 2015
  •   Kommentarer inaktiverade för OECD föreslår förändringar i sveriges innovationspolitik

OECD har lämnat en översyn till regeringen av dess innovationspolitik. Organisationen föreslår större satsning på strategiska innovationsprogram samt ökad samordning mellan olika departiment och myndigheter.
Detta är en uppföljning av den översyn som de gjorde 2011-2012 av den svenska innovationspolitiken. Några av de viktigaste punkterna som OECD kom fram till var:
Ökade förutsättningar för strategiskt ledarskap vid högre läroverk genom reformerat resursfördelningssystem.
Tydligare incitament för samverkan i ett reformerat resursfördelningssystem.
Mer systematiskt och politikövergripande arbete med samhällsutmaningar som utgångspunkt för forsknings- och innovationspolitiken.
Vinnovas satsningar på strategiska innovationsprogram och utmaningsdriven innovation bör få förstärkt budget.
Kvaliteten på svensk forskning minskar och Sverige har ett splittrat system för styrning av forsknings- och innovationspolitik.